100 anos celebrando a loita pola nosa emancipación

sem-as-mulheres-nom-hai-revolucom.jpgNeste 2010 a celebración do 8 de Marzo como data de reivindicación dos dereitos das mulleres cumpre 100 anos dende que Clara Zetkin, líder do movemento alemán de mulleres socialistas, fixera, no 1910, a proposta de escoller un día para adicar á loita das mulleres pola súa emancipación.

O Día Internacional das Muller Traballadoras naceu hai 100 anos da man das mulleres socialistas, comprometidas co combate diario do patriarcado e coa construcción dunha sociedade máis xusta e igualitaria, incansábeis loitadoras por outro sistema económico superador da opresión capitalista e por unha alternativa feminista para unha sociedade que relegaba e relega as mulleres a un plano secundario sometidas sempre ao mandato social do rol que o sistema lles impón.

Cen despóis de que Clara Zetkin alzara a súa voz en nome de milleiros de mulleres para reclamar unha data que lembre ao conxunto da sociedade que loitamos cada día para acadar os dereitos que nos corresponden as mulleres temos conseguido moitos logros no camiño da nosa liberación e da superación da opresión patriarcal, temos garantido o voto en igualdade con respecto aos homes na práctica totalidade de países do mundo, no Estado Español e a Galiza temos leis contra a violéncia machista, leis de conciliación familiar, leis que regulan o aborto, acordos sociais para o acceso das mulleres a postos de significación pública, gobernos paritarios, listas cremalleiras… para algúns e algunhas iso semella ser abondo para declarar a consecución da igualdade entre homes e mulleres.

As mulleres socialistas sabemos, como sabían Clara Zetkin e as súas compañeiras, que non acadaremos a nosa liberación mentres vivamos nun sistema como o capitalista que sublima as relacións de poder (económico, social, sexual, etc) e a opresión sobre a nosa clase, os nosos corpos, a nosa sexualidade e a nosa identidade. Sabemos que ser feminista é ser anticapitalista, antiimperialista e marxisma pois só poderemos ser libres cando todas as mulleres o sexan, cando toda a nosa clase o sexa, cando todas e todos sexamos libres da toda explotación

Queremos ser libres nunha Galiza ceibe, queremos ser iguais nun sistema máis xusto e sabemos que non podemos pensar que só coas leis e os grandes ou pequenos avances que imos conseguindo no capitalismo as mulleres conseguiremos superar a nosa situación de opresión de xénero e clase.

É que por iso que dende Isca! volvemos apostar neste 8 de Marzo por combater o sistema para construir alternativas e construir alternativas para defender os nosos dereitos. Queremos construir o socialismo e acreditamos en que só o conseguiremos construindo ao tempo un feminismo forte e reivindicativo.

Descarga: Rebater – 8 de marzo: Combater o patriarcado, construir o socialismo

 

ACTOS DA MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES na GALIZA:

Ourense

Luns, 8 de Marzo

Obradoiro ás 17:30 hrs.

Praza Maior

A Coruña

Luns, 8 de Marzo

Festa de celebración do movemento feminista

de 12:00hrs ás 20:30hrs

Praza das Conchiñas

Vigo

Luns, 8 de Marzo

Manifestación ás 20:00 hrs.

Desde a Praza de Portugal

Compostela

Luns, 8 de Marzo

Manifestación ás 20:30 hrs.

Desde a Praza do Toural

Ferrolterra

Luns, 8 de Marzo

Concentración ás 20:00 hrs.

Cantón de Molíns (Ferrol)

Pontevedra

Luns, 8 de Marzo

Concentración ás 20:30 hrs.

Praza 8 de Marzo

Partíllao!

En Facebook
En Twitter
En Pinterest
Polo WhatsApp
Ou polo Telegram
Email

Deixa un comentario