Contra os recortes do PP, folga no ensino!

 cartaz-recortes-ensino.jpg

Coincidindo coas xornadas de folga convocadas polo profesorado de ensino secundario, a Liga Estudantil Galega chama o estudantado galego a mobilizarse neses días. A seguir reproducimos o comunicado da organización estudantil:

Dende a entrada ao goberno da Xunta do Partido Popular, vense implementando unha política de recortes sociais amparados no discurso da austeridade propio da dereita, centrándose na educación como un sector clave. A austeridade en cuestión maniféstase en políticas de carácter privatizador, galegófobo e dirixidas a rebaixar a calidade do ensino público. Neste sentido cómpre salientar diversas medidas.

En primeiro lugar, unha das que está causando máis indignación no sector é a referida ao aumento da xornada de traballo do profesorado. Tal aumento significa que os docentes terán que sobrecargarse de traballo, e implicará tamén que até 1000 interinos poidan ser despedidos dos seus postos de traballo ao resultar innecesarios. Ademais, as medidas chegan a afectar tamén aos propios estudantes, pois a redución de persoal supón a masificación das aulas, que xa contan en secundaria cun mínimo de 30 alumnos.

Outra das medidas estrela presentadas é a famosa Lei de Convivencia. Esta lei aprobouse baixo o paraugas “de combater o abuso escolar e fomentar a participación das nais e os pais no sistema educativo”. Mais o certo é que o que se pretende é reducir a presenza do galego nas aulas a través de consultas lingüísticas. Estas consultas teñen un carácter tendencioso, pois só se pregunta verbo da cuestión idiomática sen ningún tipo de control democrático nin garantías. Habería que preguntarse porque o PP decidiu non facer as mesmas consultas á hora de aumentar a concentración de alumnos por aula ou reducir os orzamentos adicados a educación. Con todo, carece de sentido preguntar a nais e pais sobre os contidos académicos e a forma de impartilos, pois os encargados de tal cometido deben ser sempre profesionais cualificados garantindo un ensino científico e pedagoxicamente acaido. Así mesmo, pensamos que darlle aos profesores a calidade de autoridade pública supón retornar a un modelo de ensino anticuado e retrogrado propio dun pensamento conservador que pon na represión do alumno o piar básico da educación.

Por último, salientar o favorecemento reiterado do ensino privado e concertado fronte ao ensino público. A Consellaría de Educación ven de publicar no DOG uns concertos educativos que supoñen o peche de 14 escolas unitarias xunto a outros 77 centros en todo o país, que contrastan de modo evidente coa aprobación de apertura de 9 centros concertados. Amais, no ensino non obrigatorio estanse a reducir o número de ciclos formativos impedindo que exista máis dunha unidade por curso, mentres que no concertado mantéñense o número de ciclos. Cómpre engadir tamén que na aplicación do PLAN ABALAR, destinado a introducir as novas tecnoloxías na educación galega, once dos doce centros que recibiron portátiles eran concertados, aumentando unha outra vez a desigualdade entre o público e o privado. A gravidade do apoio dado polo goberno autonómico increméntase se temos en conta que moitos destes centros exclúen a persoas por razón de sexo, deficiencias mentais ou ter condición de inmigrante.

Denunciamos estes ataques contra un servizo tan fundamental como a educación, e declaramos que detrás de todas estas medidas non se agocha nin austeridade nin fomento de participación de nais e pais, senón que o que se pretende é abrir oportunidades de inversión ao capital privado, desarmar ao ensino como ferramenta para fomentar a cultura e lingua galega e promover unha educación autoritaria e sexista.

Fronte ás medidas a prol dos intereses privados, reclamamos que se aumente o gasto público en educación, que en Galiza se aatopa por baixo da media europea (un 4.3% do PIB fronte ao 5.2% en Europa), que se incremente a presenza do galego nas aulas e se admita a toda clase de alumno independentemente da súa raza, sexo ou capacidades. Propomos, pois, un ensino público e de calidade, pensado en clave de país, e superador de prexuízos sexistas.

Por todo isto, desde a Liga Estudantil Galega chamamos a todo o estudantado a dous días de folga xeral no ensino non universitario o 21 e o 27 de setembro e a participar, xunto cos sindicatos do profesorado, nas mobilizacións convocadas para protestar contra as medidas da Consellaría de Educación por favorecer o ensino privado fronte ao público, por ser antigalego, por recortar en servizos básicos e por provocar que a calidade do ensino deixe de medrar.

Porque o ensino é un dereito e non un negocio.
Paremos os recortes!

21 e 27 de setembro, folga no ensino!

> Máis información na web da Liga Estudantil Galega

Partíllao!

Share on facebook
En Facebook
Share on twitter
En Twitter
Share on pinterest
En Pinterest
Share on whatsapp
Polo WhatsApp
Share on telegram
Ou polo Telegram
Share on email
Email

Deixa un comentario