Diversidade, posmodernidade e falsas disxuntivas

Autor: Isca!

Sobre o autor:

Isca! é unha organización xuvenil galega que traballa polo horizonte estratéxico da construcción dunha República Socialista Galega desde posicións feministas e revolucionarias.

Máis información:

O debate sobre a fragmentación posmoderna e o papel que lle corresponde á clase obreira na loita pola emancipación social estivo moi presente nos últimos tempos, no ámbito das teóricas esquerdas.

A nosa tarefa é ofrecer unha perspectiva plenamente comunista e independentista galega, sobre esa cuestión. Polo tanto, primeiro introduciremos algúns conceptos básicos transversais para entender esa cuestión, logo falaremos dos trazos básicos do posmodernismo, finalmente desmontaremos falsas disxuntivas no seo da “esquerda”, analizando tamén o caso galego.

Descarga e difunde!