Lección de ética das estudantes ao candidato da dereita

fb2346bec44b31664672ad1144b1025bb31df7b9.jpg

Non é a primeira vez que a Universidade Pública de Compostela sofre a intromisión de elementos da ultra-direita coa complicidade dos órganos reitores e de paraquedistas con nula representatividade entre o estudantado. Mais unha vez, pretendíase converter a institución pública nun altofalante ao servizo dos intereses ultras que representa o Partido Popular na figura do seu candidato Núñez Feijoo, que chegaba á Facultade de Políticas para celebrar un acto eleitoral encoberto baixo o pintoresco título “Que es la Universidad para ti”.

As estudantes comprometidas na defensa dun ensino público, galego, científico e de calidade non esquecen qué intereses representa o candidato dereitista e cais son os seus obxectivos políticos. Nunha etapa marcada pola agudización dos conflitos de clase, onde o gran capital dominado por cleptómanos absorbe billóns de euros das arcas públicas e transforma o planeta en ruletas xigantescas que levan á miseria á gran maioría da humanidade, este aristócrata “de casino” provoca coa súa soa presenza os fillos da clase traballadora, as futuras explotadas e precarizadas polos mesmos comensais cos que Feijoo xanta todos os días.

Sofre a patoloxía da desregulamentación, pero onte participou no mais férreo control social que padeceu a nosa nación, primeiro baixo forma de franquismo e logo baixo a bota do neo-fascismo representado por Fraga. Non esquecemos tampouco os apoios continuados deste individuo ás agresións que sofre a nosa língua por parte de grupos marxinais que se vindican como falsos “defensores da liberdade”, mais que en realidade pretenden a anulación do idioma.

Calquera estudante que loite pola verdadeira liberdade, pola emancipación social, e no noso caso, pola independencia nacional, non pode senón criticar duramente a presenza deste destacado representante da burguesía caciquil que impede ao noso pobo desenvolverse como tal. Feijoo non pode ser benvido nunha institución que debera ter entre os seus obxectivos a formación na crítica e no compromiso coa realidade do país galego.

Por iso, Isca! apoia sen concesións ás estudantes que esta tarde interromperon a charla que Núñez Feijoo estaba a realizar na Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da USC. As e os estudantes increparon ao portavoz do Partido Popular con berros de “fascista”, “inimigo do galego”, “represor”, alén de lembrar en voz alta as innumerábeis agresións que sufriu a nosa terra, a nosa lingua e o noso pobo no percurso dos anos de goberno fraguista e posteriores.

Desde ISCA! apoiaremos a todas aquelas e aqueles estudantes que decidan manifestarse contra o emprego dos nosos centros de ensino como espazos de expansión da dereita españolista, capitalista e imperialista, pois o noso horizonte é unha Universidade realmente democrática, popular e galega. Como Antígona, este NON equivale ao acto radical de liberdade que desafía leis e se opón ás tiranías sexan cuais for as consecuencias, fundamento da ética na política.

É algo que nunca se debera esquecer nunha facultade de Ciencias Políticas, mais por desgraza a Universidade ven acollendo cada dia mais e piores parásitos e sanguesugas que chegan unicamente coa finalidade de provocar ao alumnado e deteriorar o funcionamento da institución.

Coa forza do estudantado, todo pode mellorar, mais para iso todas debemos implicarnos na loita.

Partíllao!

En Facebook
En Twitter
En Pinterest
Polo WhatsApp
Ou polo Telegram
Email

Deixa un comentario