Loita ideolóxica

Hai dúas formas de aprender dos outros. Unha é a dogmática, que significa copialo todo, sexa ou non aplicábel ás condicións do noso país. Esta non é unha boa aptitude. A outra é facer funcionar as nosas cabezas e aprender o que se adapte ás nosas condicións, é dicir, asimilar canta experiencia nos sexa útil. Esta é a aptitude que debemos adoptar.” – Mao Tsé-Tung

Organizando a mocidade rebelde

O carácter de clase do fascismo

Desde Isca! aproveitamos o debate xerado arredor da Cruz do Castro en Vigo e a simboloxía que representa para recuperar un texto sobre a natureza de clase do fascismo da autoría de G. Dimitrov, secretario da Internacional Comunista do 1934

Ler máis »

[Debater] Para entendermos a crise

A crise que estamos a sufrir actualmente está provocando unha grande alarma social. Pódese dicir que todo o mundo está preocupado por esta crise, xa que as súas consecuencias estanse facendo notar con forza e témese que sexan aínda máis negativas no inmediato futuro. Por esta

Ler máis »

Ferramentas teóricas para a mocidade revolucionaria galega.

O carácter de clase do fascismo

Desde Isca! aproveitamos o debate xerado arredor da Cruz do Castro en Vigo e a simboloxía que representa para recuperar un texto sobre a natureza de clase do fascismo da autoría de G. Dimitrov, secretario da Internacional Comunista do 1934

Ler máis »

[Debater] Para entendermos a crise

A crise que estamos a sufrir actualmente está provocando unha grande alarma social. Pódese dicir que todo o mundo está preocupado por esta crise, xa que as súas consecuencias estanse facendo notar con forza e témese que sexan aínda máis negativas no inmediato futuro. Por esta

Ler máis »

Ferramentas teóricas para a mocidade revolucionaria galega.