Cracha denantes mortos que escravos

Cracha grande de metal co escudo da serea “denantes mortos que escravos”.

1,00