Sobre Isca!

Somos Isca, nacemos en 2006 a partir dun grupo de militantes nacionalistas críticos coa deriva do nacionalismo oficial, conscientes da necesidade de organizar a mocidade en chave revolucionaria para defender un proxecto de cambio social real.

Organizando a mocidade rebelde

Isca s. f. Matéria combustíbel que se inflama facilmente. Apañou unha pouca isca para facer lume.
Isca! interx. Utilízase para axotar animais, ou para indicar ás persoas que se vaian. Isca de aí!

Somos independentistas e socialistas, organizámonos na Galiza de hoxe para construir a Galiza de mañá: libre, democrática e con xustiza social.

Defendemos novos xeitos de facer política, lonxe de burocratismos e onde os centros de decisión estean na base e non nas cúpulas políticas ou institucionais. A política real, a que nós interesa, é a que se fai na rúa, nos centros de traballo, de ensino, nas mobilizacións e no contacto directo coa mocidade.

Alí estaremos defendendo a necesidade de que as mozas e mozos se organicen para mudar a realidade.

Sendo a vía eleitoral importante tamén para lograr avanzos reais e crear contradicións no sistema, relativizamos a súa importancia e pensamos que o campo institucional debe estar subordinado ás loitas sociais -as únicas que poden forzar mudanzas de fondo- e non á inversa.

Somos radicais, porque queremos cambios de raiz, e querémolos agora.

Somos novos mais non estamos dispostos a agardar “tempos mellores”.

A necesidade de conseguir mudanzas estruturais é unha urxencia para o noso pobo e a nosa clase, e imos comezar a contruilas desde xa.

Con España non temos futuro: imos conquistar a independencia

O marco político imposto á Galiza impide que nos desenvolvamos como pobo. As decisións que máis nos afectan tómanse en Madrid ou Bruxelas. A nosa economía segue a ser dependente e a nosa lingua segue a desaparecer lentamente. Rebelámos fronte a todo isto, porque queremos ser un país normal, un país libre nun mundo novo.

Para desenvolvérmonos como pobo libre no mundo, para dispor dos nosos recursos naturais, para defender a terra e o mar das agresións do capital, para normalizar a nosa lingua propia… é imprescindíbel un novo marco político para o noso pobo, baseado no direito de autodeterminación. Para decidir con liberdade o noso futuro como nación e poder concretar a nosa aposta estratéxica: a independencia nacional.

Dispor dun estado propio é a única ferramenta que garante a unha nación como a nosa dispor dos seus destinos. Máis de 500 anos abondan para darnos conta de que ningún futuro viábel pasa por España. Temos pois, que comezar a traballar pola República Galega.

Unha Galiza ceibe é a mellor contribución a un planeta no que as nacións se relacionen en pe de igualdade e con respecto mútuo: frente ao imperialismo e a súas estruturas de dominación (UE, OTAN…), aspiramos a unha Europa e un mundo xusto, solidario e en paz.

Potenciamos a recuperación da nosa historia negada polo españolismo, a dignificación da nosa cultura, defendemos a plena normalización do noso idioma. Temos dereito a vivir na nosa lingua propia, o pincipal sinal de identidade do noso pobo que ademais ten dimensión internacional por medio da lusofonía.

No capitalismo non temos futuro: imos construir o socialismo

​Sabemos que só tumbando o capitalismo e construíndo un sistema social en beneficio das maiorías sociais poderán estar plenamente garantidos os dereitos básicos que asisten a calquer persoa: ensino público e gratuíto, vivenda digna, saúde universal, emprego con dereitos… Ese sistema é o socialismo, sen antangonismos de clase nin desigualdade de xénero, con democracia participativa e desde a base, con medios de comunicación ao servizo do pobo e non das grandes empresas… Con ese horizonte traballamos mais sen renunciar a conquistar e defender parte deses obxectivos no día a día. A Revolución comeza agora!

Cremos na loita de clases, os intereses de traballadores e empresarios non son conciliábeis pois uns viven a conta da explotación dos outros e iso impide que podamos asumir calquer análise interclasista da nosa sociedade.

A crise neoliberal demostra que este sistema non funciona. En estado “normal”, o capitalismo condena a tres cuartas partes  da humanidade á miseria. Agora, en crise, nin sequera é capaz de garantir dereitos básicos á amplas capas de sociedades como a nosa. Por iso temos que derrubar este sistema insustentábel, apostando pola mobilización social para que desta situación de crise saia reforzada a clase traballadora e non o capital que é o responsábel da actual situación.

As alternativas existen, son realistas e son imprescindíbeis. Cuba móstranos que a utopía é posíbel, as experiencias de outros povos como Venezuela, Ecuador ou Bolivia demostrannos que se pode gobernar ao servizo das clases populares e non da oligarquía.

Porque só vencen os pobos que loitan, a solidariedade internacional é unha das nosas frontes de loita: desde os xa citados pobos da América insurxente ao Irak que resiste, desde a dignidade do pobo palestino até as nacións sen estado da Europa occidental, como Euskal Herria ou Irlanda, todos eles e moitos máis merecen o noso apoio internacionalista, para aportar o noso grao de area na súa liberación e para aprendermos das súas experiencias.

Organizando a mocidade rebelde

En base a estes obxectivos, traballamos no seo do movemento nacionalista e nos movementos sociais transformadores: no sindicalismo, no movemento feminista, ecoloxista, estudantil, nos Centros Sociais…

Nestes ámbitos aportamos visións de traballo abertas e participativas e colaboramos co conxunto de organizacións nacionalistas desde a lealdade a o respeito mútuo, apostando pola converxencia práctica nas loitas diarias con quen defenda a superación do actual marco en clave nacional e de esquerda.

Porque cremos na unidade do nacionalismo e no frentismo, participamos no Bloque Nacionalista Galego, organización unitaria do nacionalismo de esquerda, traballando para afortalar o seu carácter combativo e antisistema.

En definitiva, unimos mozas e mozos, traballadores e estudantes, para transformar o país, porque procurar un futuro digno para a mocidade galega é organizarse desde xa para conseguir un país soberano e un cambio radical de sistema.

Xa estamos en marcha, comezamos a construir desde agora a Galiza ceibe e con xustiza social que arelamos.

Escríbenos ;)