Combater nº2, voceiro nacional de Isca!

Máis información:

O Combater nº2, novo número do voceiro nacional de isca!,  chega renovado en deseño e formato, con oito páxinas de artigos de análise política e reflexións encol dalgúns dos temas que nos últimos meses xa se teñen tratado na nosa páxina web.  Enumeramos a continuación o índice de conteúdos desta nova entrega do voceiro nacional:

Editorial: “A falaz soidade do corredor de fondo” , onde se propón unha radical mudanza do comportamento social previo a un cambio do sistema.

“2012, moito mais que un tren” , artigo no cal se critica a construción dun tren de alta velocidade (T.A.V) no noso país e se enumeran as consecuencias negativas da súa implantación.

“Movimento xuvenil, rupturismo ou institucionalización”, onde repasamos a historia recente das organizacións xuvenís do nacionalismo galego e analisamos a deriva no plano ideolóxico e organizativo de Galiza Nova co resultado dramático da perda dos seus sinais básicos de identidade.

“A bolsa ou a vida, reflexións encol da crise financeira”, no cal se sostén que a crise actual é produto da voracidade do sistema capitalista e se alerta da entrada dun novo período onde as contradicións de clase se exacerban e a única saída é a loita a prol dos dereitos básicos da clase traballadora.

“A nova retórica dos direitos no españolismo” analisa o entramado ideolóxico do binomio español-capitalista e retórica paralela que impón para tratar aspectos económicos e culturais, coa negación constante da existencia de dereitos colectivos e a construción dun “liberalismo lingüistico”.

“Plano de Bolonha, o capital arriba à Universidade”, un resumo da involución e crise do modelo universitario público, acosado por gobernos europeus e multinacionais co obxecto da privatización parcial e entrada maciza de capital privado na xestión.

“Reconstruir o movemento feminista, redefinir a participación”, artigo que propón a reformulación da loita feminista nun modelo non excluinte que contemple a participación en pe de igualdade de homes e mulleres para conseguir que a loita da muller sexa a de toda a sociedade.

Descarga e difunde!